„DUCHY WARSZAWY” – „Kanały i podziemia”

„DUCHY WARSZAWY”
Cykl spotkań ukazujących Warszawę, jej nieznane i często niedostępne miejsca. Poprowadzi je Marta Brzozowska, autorka projektu „Duchy Warszawy” (www.duchywarszawy.pl ). Opowie o tajemnicach, jakie kryją w sobie warszawskie budynki. Pokaże również Warszawę, która być może za jakiś czas zniknie na zawsze. Każde ze spotkań będzie miało inny temat przewodni m.in. cmentarze, fabryki, kamienice, więzienia, szpitale, kościoły oraz transport miejski.

12.04 (czwartek) 19.00

Spotkanie pt. „Kanały i podziemia”.

Spotkanie poświęcone KANAŁOM i PODZIEMIOM Warszawy. Marta Brzozowska opowie o kanałach jako elemencie historii od czasów Williama Lindleya, wykorzystaniu jako szlaków powstańczych oraz ich znaczeniu po dzień dzisiejszy. Będzie także „odkrywać” podziemia, które są zapomnianymi miejscami naszej stolicy.