Leniwa niedziela z … Dzikimi Dziećmi

*Warsztaty stolarskie z kawałkiem drewna*

09.06. (niedziela) godz. 11.00

Stolarka dla Dzikich Dzieci to autorskie warsztaty twórcze prowadzone przez Annę Berę projektantkę wzornictwa i stolarza.

Dzieci podczas warsztatów nauczą się rozpoznawać różne gatunki drzew w najrozmaitszej postaci. Przygotowaliśmy dla Nich całą stertę drewna prosto z lasu! Deski, pniaczki, kłody, patyki, gałęzie z których wspólnie coś zrobimy. Pokażemy jak pracować przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich. Będziemy – piłować, wiercić, szlifować i wbijać gwoździe!
Zapewniamy własne narzędzia oraz materiały. Wykonane prace stają się własnością dzieci.

Uwaga! Warunkiem uczestniczenia w warsztatach dziecka jest obecność opiekuna, rejestracja oraz zapoznanie się z instruktarzem bezpieczeństwa pracy, który publikujemy poniżej.

Wstęp wolny po rejestracji pod nr tel. 22/629 60 78 lub e-mailem: rejestracjafw@1944.pl

INSTRUKTARZ BEZPIECZEŃSTWA PRACY PODCZAS WARSZTATÓW STOLARSKICH DLA DZIECI Z CYKLU „LENIWA NIEDZIELA Z… „DZIKIMI DZIEĆMI”.

Przed przystąpieniem do zajęć przy urządzeniach stolarskich uczestnicy zostaną zapoznani przez prowadzącego z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Zasady te będą również dostępne na stronie Fotoplastikonu Warszawskiego w zakładce wydarzenia pt.; „Leniwa niedziela z Dzikimi Dziećmi”.

Zasady i metody pracy uczestnika warsztatów:
1. Ze względu na charakter warsztatu/zajęć polegających na posługiwaniu się narzędziami stolarskimi zaleca się zachować szczególną ostrożność;
2. Uczestnik warsztatu – dziecko, biorące udział w warsztacie musi być pod opieką pełnoletniego Opiekuna;
3. Opiekun biorący udział w warsztacie musi towarzyszyć dziecku przez cały czas trwania warsztatu;
4. Uczestnicy i Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszych warunków i poleceń osób prowadzących warsztat;
5. Dziecko (Uczestnik) podczas trwania warsztatu pozostaje pod opieką Opiekuna. Przez cały czas trwania warsztatu Opiekun towarzyszy i wspiera dziecko, które pozostaje pod jego opieką oraz dba o jego bezpieczeństwo i decyduje o tym, w jakim zakresie dziecko angażuje się w prace stolarskie;
6. Podczas warsztatu Opiekun może mieć pod opieką najwyżej jedno dziecko;
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie warsztatu wskutek nieprzestrzegania warunków i/lub zaleceń osób prowadzących warsztat.