Fotoplastikon-Warszawa-Warschau-2018-08 (2)

SIERPIEŃ/WYSTAWA CZASOWA: WARSZAWA – ורשה–WARSCHAU

Stolica na fotografiach z lat 1939-1945
To niezwykła kolekcja 48 fotografii pokazujących stolicę w latach okupacji. Poruszające zdjęcia z zamkniętej dzielnicy żydowskiej, zestawione z fotografiami z życia codziennego polskich oraz nowoprzybyłych niemieckich mieszkańców, składają się na obraz Warszawy jako miasta podzielonego. Miasta trzech narodowości: polskiej, żydowskiej i niemieckiej, przez wieki żyjących obok siebie, a teraz całkowicie odseparowanych, oddzielonych kilometrami murów, zasieków i szlabanów. Strach w oczach mieszkańców dzielnicy północnej i beztroskie twarze żołnierzy niemieckich, chętnie pozujących do fotografii w zamkniętych dla polskich mieszkańców częściach miasta „Nur fur Deutsche”. Ostatnie ujęcia Pałacu Saskiego, Nowolipek, placu Napoleona,
do zobaczenia od 1 sierpnia do 1 września, al. Jerozolimskie 51, oficyna.
Niedziele z dawną Warszawą
W każdą niedzielę zapraszamy na wystawę zdjęć prezentujących Warszawę z przełomu XIX i XX wieku. Masywne przęsła Mostu Kierbedzia, tramwaje leniwie sunące Krakowskim Przedmieściem, targowisko na Sewerynowie czy spacerowicze w Parku Ujazdowskim. Te i wiele innych wyjątkowych obrazów dawnej stolicy do zobaczenia w Fotoplastikonie.