LATO W FOTOPLASTIKONIE WARSZAWSKIM-LEGO

BUDUJEMY POLSKIE MIASTA Z KLOCKÓW LEGO
06.0820.0827.08 (poniedziałki)
11.00 – 12.30 warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 7 lat
12.30 – 14.00 warsztaty dla dzieci w wieku 8 – 12 lat
Warsztaty budowania z klocków lego dla dzieci w wieku 5-12 lat.
Dzieci w każdym tygodniu wakacyjnym będą poznawać i budować charakterystyczne budynki polskich miast:
06.08 – Katowice – Kopalnia Wujek
20.08 – Toruń- Planetarium oraz galaktykę
27.08 – Szczecin – Filharmonia
Wstęp wolny po rejestracji pod nr tel. 22629 60 78 lub e-mailem:rejestracjafw@1944.pl