TRZECI WYMIAR PLAKATU

„TRZECI WYMIAR PLAKATU”- spotkanie z Sebastianem Kubicą – absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach, artystą odnoszącym sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą, styl jego prac określany jest jako jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk w sztuce zaistniałych w ciągu ostatnich lat oraz Ryszard Kajzer – grafik, autor plakatów, ilustracji i projektów książek, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca w warszawskiej ASP oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Jego plakaty cechuje malarska swoboda, jakby niedbały gest. Artysta czasem posługuje się formą wycinankową lub wydzieraną. Stosowane przezeń odręczne liternictwo, często na granicy czytelności, rozpryskuje się, energetycznie promieniuje lub kontrastuje z dużymi, płaskimi plamami ostrego, przesyconego koloru. Prowadzenie dr Marcin Władyka – doktor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twórca plakatów, animacji, projektant książek, znaków graficznych i kompleksowych projektów z zakresu identyfikacji graficznej firm i instytucji. Laureat Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (srebrny medal w kategorii plakatu ideowego, 2000). Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych wystawach plakatu. Juror i kurator kilkunastu konkursów i wystaw poświęconych plakatowi i projektowaniu graficznemu. Członek rady programowej MBP w Warszawie.