zielone

„FOTOGRAF W PODRÓŻY” – ANIA i JAKUB GÓRNICCY

Spotkanie z Anią i Ja­kubem Gór­nic­kimi– au­to­rami blo­ga podroz­nic­cy.com, któ­ry na­ro­dził się w 2011 ro­ku z wiel­kiej pa­sji do po­dró­żo­wa­nia i chę­ci dzie­le­nia się tym. Przemierzyli „pół świata” oraz sfil­mo­wa­li­ pra­wie ca­łą Pol­skę z lo­tu dro­na.

Wstęp wolny po rezerwacji na stronie https://www.1944.pl/rejestracja/