Lato w Fotoplastikonie Warszawskim – Dzikie Dzieci – warsztaty stolarskie

22.07 

5.08

19.08

poniedziałki

godz. 11.00–12.30

WARSZTATY: DZIKIE DZIECI I STOLARSTWO

Podczas warsztatów stolarskich nauczymy się rozpoznawać różne gatunki drzew w najrozmaitszej postaci. Na dzieci będzie czekać cała sterta drewna prosto z lasu. Deski, pniaczki, kłody, patyki, gałęzie – z tych naturalnych materiałów wspólnie coś zrobimy, używając tradycyjnych narzędzi stolarskich. Będziemy piłować, wiercić, szlifować i wbijać gwoździe. „Stolarka dla dzikich dzieci” to autorskie warsztaty twórcze prowadzone przez Annę Berę – projektantkę wzornictwa i stolarza. Wykonane prace stają się własnością dzieci. Zapewniamy wszystkie narzędzia i materiały.

Uwaga: warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach jest obecność opiekuna.  Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa( zamieszczona poniżej).

Zajęcia dla dzieci w wieku 5–13 lat

INSTRUKTARZ BEZPIECZEŃSTWA PRACY PODCZAS WARSZTATÓW STOLARSKICH DLA DZIECI.

Przed przystąpieniem do zajęć przy urządzeniach stolarskich uczestnicy zostaną zapoznani przez prowadzącego z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Zasady te będą również dostępne na stronie Fotoplastikonu Warszawskiego w zakładce wydarzenia pt.; „Lato w Fotoplastikonie Warszawskim z Dzikimi Dziećmi”.

Zasady i metody pracy uczestnika warsztatów:
1. Ze względu na charakter warsztatu/zajęć polegających na posługiwaniu się narzędziami stolarskimi zaleca się zachować szczególną ostrożność;
2. Uczestnik warsztatu – dziecko, biorące udział w warsztacie musi być pod opieką pełnoletniego Opiekuna;
3. Opiekun biorący udział w warsztacie musi towarzyszyć dziecku przez cały czas trwania warsztatu;
4. Uczestnicy i Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszych warunków i poleceń osób prowadzących warsztat;
5. Dziecko (Uczestnik) podczas trwania warsztatu pozostaje pod opieką Opiekuna. Przez cały czas trwania warsztatu Opiekun towarzyszy i wspiera dziecko, które pozostaje pod jego opieką oraz dba o jego bezpieczeństwo i decyduje o tym, w jakim zakresie dziecko angażuje się w prace stolarskie;
6. Podczas warsztatu Opiekun może mieć pod opieką najwyżej jedno dziecko;
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie warsztatu wskutek nieprzestrzegania warunków i/lub zaleceń osób prowadzących warsztat.