Fotoplastikon - plakat Poddebski A1 (2)

NIEPODLEGŁA PODDĘBSKIEGO

W 2016 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskało wyjątkową spuściznę Henryka Poddębskiego (1890–1945), jednego z najważniejszych fotografów II Rzeczypospolitej.

Kolekcja licząca ponad 22 tys. czarno-białych zdjęć ukazuje architekturę, ludzi i krajobrazy Polski międzywojnia i stanowi jeden z najciekawszych zespołów dostępnych wśród blisko 16 mln fotografii zgromadzonych w NAC.

Dzięki współpracy Narodowego Archiwum Cyfrowego i Muzeum Powstania Warszawskiego między 6 a 30 grudnia 2017 roku, w Fotoplastikonie Warszawskim, unikatowe kadry z Polski epoki międzywojnia autorstwa Henryka Poddębskiego ożyją za sprawą techniki stereoskopowej.

Poddębski fotografował krajobrazy we wszystkich województwach odrodzonej Rzeczypospolitej oraz na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Na wystawie będą mieli Państwo możliwość podziwiać pełen obraz życia obywateli II RP: od wielkich miast, poprzez wsie, rozwijająca się gospodarkę, aż do wielkich inwestycji niepodległego państwa jak np. budowy portu w Gdyni.

Wystawa promuje wydanie albumu „Niepodległa Poddębskiego” prezentującego kolekcję fotografii Henryka Poddębskiego pozyskaną przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album w wersji elektronicznej można bezpłatnie pobrać ze strony NAC. Publikacja została objęta honorowym patronatem Wicepremiera prof. dr hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa czynna od środy do soboty (6-30.12.2017), godz. 10:00-18:00.