NIETYPOWE TECHNIKI FOTOGRAFICZNE… warsztaty z gumy dwuchromianowej.

NIETYPOWE TECHNIKI FOTOGRAFICZNE
Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poznać i nauczyć się nietypowych technik
fotograficznych na papierze artystycznym i tkaninie.
Spotkania poprowadzą Łukasz Gietka i Greg Ostrowski, założyciele Instytutu
Fotograficznych Technik Szlachetnych, który skupia wokół siebie zarówno fotografów
zawodowych jak i artystów plastyków, realizujących swoje prace m.in. poprzez szlachetne
techniki fotograficzne. Zadaniem Instytutu jest zachowanie, upowszechnianie, nauczanie i
badanie dawnych technik fotograficznych. Instytut organizuje warsztaty i plenery oraz
prowadzi działalność badawczą i wystawienniczą.
Warsztaty z GUMY DWUCHROMIANOWEJ, najbardziej twórczej i malarskiej spośród
XIX-wiecznych technik szlachetnych. Uczestnicy nauczą się, jak krok po kroku przygotować
i wykonać odbitki, które będą tworzone na papierze artystycznym oraz tkaninie.
Wstęp wolny po rejestracji pod nr tel. 22/629 60 78 lub e-mailem: rejestracjafw@1944.pl