Nietypowe techniki fotograficzne – cyjanotypia

04.09.

11.09.

18.09.

25.09.

godzina 18.00

Uczestnicy zaczną pracę od „poznania” tajemnicy negatywu cyfrowego, tj. odpowiedniej obróbki zdjęć. W dalszej części zajęć, w zaciemnionym pomieszczeniu Fotoplastikonu, będą nanosić przygotowaną emulsję cyjanotypową. Kolejny etap to indywidualne suszenie przygotowanych arkuszy. Gotowe prace złożone z negatywem uczestnicy włożą do kopioram i umieszczą przed lampami emitującymi światło UV. Naświetlone arkusze wyjęte z kopioramy wywołają w przygotowanych kuwetach z wodą, a po wysuszeniu praca będzie gotowa.

Wszystkie materiały zapewnia organizator (należy zabrać jedynie kilka swoich zdjęć, na których będzie można pracować).

Wstęp wolny po rejestracji pod nr tel. 22 629 60 78 lub e-mailem: rejestracjafw@1944.pl