NIETYPOWE TECHNIKI FOTOGRAFICZNE Z CYJANOTYPII

NIETYPOWE TECHNIKI FOTOGRAFICZNE
Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poznać i nauczyć się nietypowych technik
fotograficznych na papierze artystycznym i tkaninie.
Spotkania poprowadzą Łukasz Gietka i Greg Ostrowski, założyciele Instytutu Fotograficznych
Technik Szlachetnych, który skupia wokół siebie zarówno fotografów zawodowych, jak i
artystów plastyków, realizujących swoje prace m.in. poprzez szlachetne techniki
fotograficzne. Zadaniem Instytutu jest zachowanie, upowszechnianie, nauczanie i badanie
dawnych technik fotograficznych. Instytut organizuje warsztaty i plenery oraz prowadzi
działalność badawczą i wystawienniczą.
01.02, 08.02, 15.02, 22.02 (środy) godz.18.00
Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poznać i nauczyć się jednej z technik szlachetnych tj. CYJANOTYPII.
Wstęp wolny po rejestracji pod nr tel. 22 629 60 78 lub e-mailem:rejestracjafw@1944.pl