NIETYPOWE TECHNIKI FOTOGRAFICZNE – TECHNIKA GUMOLEJ

NIETYPOWE TECHNIKI FOTOGRAFICZNE
Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poznać i nauczyć się nietypowych technik
fotograficznych na papierze artystycznym i tkaninie.
Spotkania poprowadzą Łukasz Gietka i Greg Ostrowski, założyciele Instytutu
Fotograficznych Technik Szlachetnych, który skupia wokół siebie zarówno fotografów
zawodowych jak i artystów plastyków, realizujących swoje prace m.in. poprzez szlachetne
techniki fotograficzne. Zadaniem Instytutu jest zachowanie, upowszechnianie, nauczanie i
badanie dawnych technik fotograficznych. Instytut organizuje warsztaty i plenery oraz
prowadzi działalność badawczą i wystawienniczą.
11.01, 18.01, 25.01 (środy) 18.00
Warsztaty fotograficzne – TECHNIKA GUMOLEJ. Do tej techniki uczestnicy będą
potrzebować czarnobiałego pozytywu wydrukowanego na specjalistycznej folii. W pierwszej
kolejności papier artystyczny pokryją warstwą gumy dwuchromianowej bez pigmentu,
kolejno naświetlą swoją pracę w kopioramie pod lampą UV. W ten sposób stworzą
niewidoczny relief, który wywołają w wodzie i na mokro pokryją całkowicie farbą olejną,
następnie zetrą nadmiar farby. Tak powstanie wyrazisty obraz monochromatyczny w kolorze
użytej farby olejnej.
Wstęp wolny po rejestracji pod nr tel. 22 629 60 78 lub e-mailem: rejestracjafw@1944.pl