Fotoplastikon-Warszawa-sprzed-100-lat-2017-04

WARSZAWA SPRZED 100 LAT

„Warszawa sprzed 100 lat”, czyli odnaleziony na aukcji zbiór
oryginalnych, stereoskopowych i najpiękniejszych zdjęć stolicy z początku XX wieku.
Prezentowane po raz pierwszy w styczniu 2017 roku , do niedawna jeszcze uznawane za utracone, unikatowe stereoskopowe zdjęcia Warszawy sprzed 100 lat, to kolekcja 48 fotografii przeniesionych wprost ze starych, papierowych zdjęć oglądanych pierwotnie na domowych przeglądarkach 3D. Pokazują Warszawę z wąskimi i ściśle zabudowanym ulicami, tłumami przechodniów i spacerowiczów na chodnikach, parkach czy targowiskach oraz nieistniejącymi już dziś obiektami jak Most Kierbedzia, Dworzec Kolei Warszawsko –Wiedeńskiej czy Pałac Saski.
Dwujęzyczne szyldy w witrynach sklepowych, kunsztownie wypielęgnowane skwery miejskie, starannie zaprojektowane i bogato zdobione przykłady małej architektury do zobaczenia jescze raz w okresie przedświątecznym.
Wystawa czynna od 5 do 14 kwietnia , od środy do niedzieli, w godzinach 10.00-18.00.