Fot. Zygmunt Swiatek / East News  Zaklad przemyslowy Walzmet, 1973  N/Z: robotnik przy pracy

Dawna fabryka Norblina – konsultacje eksperckie

Konsultacje eksperckie, w trakcie których każdy, kto ma pytania dotyczące historii fabryki, tego, co obecnie się z nią dzieje i jakie prace są realizowane w zakresie konserwacji maszyn fabrycznych oraz budynków, będzie mógł je zadać dyżurującym ekspertom: Artur Setniewski – koordynator projektu i dyrektor Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, członek zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, a także Maciej Czyński, reprezentujący Monument Service – podmiot odpowiedzialny za prace konserwatorskie w ramach inwestycji na terenie dawnej fabryki Norblina. 14 marca, godz. 18.00.