Współczesna Japonia a dialog międzyreligijny

16.05 (czwartek) godz. 19.00

Spotkanie z Aleksandrą Skowron, która przedstawi Japonię na tle lat sześćdziesiątych ukazujących zmodernizowaną, rozwiniętą gospodarczo Japonię. Z jednej strony na zasadzie kontrastu religijność a modernizm. Z drugiej strony w celu pokazania takiej właśnie zmodernizowanej, rozwiniętej Japonii jako partnera wkraczającego w dialog międzyreligijny, którego uczestnicy zaangażowani są w problemy współczesnego świata.

Dialog ten rozpoczął się w latach sześćdziesiątych XX wieku dzięki Abemu Masao (1915-2006), przedstawicielowi trzeciej generacji filozoficznej szkoły z Kioto założonej przez Nishidę Kitarō (1870-1945). Abe postępując śladami Suzukiego D.T. (1870-1966), ale ze znacznie większym przygotowaniem filozoficznym i teologicznym, zainicjował dialog z chrześcijaństwem, a następnie także z judaizmem. Zaangażował myślicieli i teologów Zachodu w porównawczą konwersację. Miał nadzieję, że przez to jego partnerzy w dialogu będą mogli także lepiej zrozumieć duchowy wymiar swoich własnych tradycji religijnych. Działalność Abego na płaszczyźnie dialogu międzyreligijnego spotkała się z szerokim odzewem znanych w świecie teologów chrześcijańskich i przedstawicieli judaizmu. Celem wykładu jest przedstawienie religijnej sylwetki Abego i jego koncepcji dialogu międzyreligijnego. W szczególności omówione zostaną typowych dla japońskiej tradycji strategie argumentacji i postrzegania relacji. Uwaga zostanie poświęcona buddyjskim źródłom myśli Abego związanym w znacznym stopniu ze szkołą zen. Uwzględnione zostaną także te koncepcje innych przedstawicieli filozoficznej szkoły z Kioto, które są istotne, by zrozumieć dialogiczną myśl Abego.

Wstęp wolny po rejestracji pod nr tel. 22/629 60 78 lub e-mailem: rejestracjafw@1944.pl